Hierdoor is het heel lastig om een model te maken van de hersenen, want deze hersencellen en verbindingen passen allemaal in je hoofd. Je kunt je dus voorstellen hoe klein en complex dit allemaal moet zijn.

Frank van Rest