Wanneer je bijvoorbeeld het woord lopen leest, of aan lopen denkt, wordt er een stukje in je premotor cortex (het hersengebied dat te maken heeft met het plannen en uitvoeren van bewegingen) actief dat ook actief wordt wanneer je echt gaat lopen.

Tessa Dongelmans