Verbale apraxia wordt het ook wel genoemd. Het is een neurologische aandoening die ervoor zorgt dat mensen niet instaat zijn om goed te praten.

Mensen met apraxia zijn niet instaat om de woorden die ze in hun hoofd hebben, om te zetten naar bewegingen van de mond om de woorden daadwerkelijk uit te spreken.

De stoornis hangt vaak samen met een beschadiging in het gebied van Broca, een spraakgebied. Deze schade wordt in 11% van de gevallen veroorzaakt door een hersenbloeding.

In 25% van de gevallen is er echter sprake van een tijdelijke apraxia van bijvoorbeeld drie weken, die ontstaat na een hele heftige gebeurtenis. Ook kunnen kinderen er mee geboren worden. Wel kan er door intensief te oefenen met praten een hoop verbetering optreden bij deze kinderen.

Tessa Dongelmans