<p>Mensen die lijden aan het Syndroom van Capgras hebben het idee dat hun familie en vrienden niet echt zijn, maar zijn vervangen door dubbelganger met hetzelfde uiterlijk en gedrag.

Deze mensen kunnen op geen enkele manier worden overtuigd dat het wel hun echte familie is. Vaak zien ze de ‘dubbelganger’ wel als mens, maar in enkele gevallen denken ze dat het robots of buitenaardse wezens zijn.

Meestal hebben deze patiënten een beschadiging aan de frontale kwab en in het limbische systeem. Dit zorgt voor een verkeerde communicatie tussen het herkennen van het gezicht en de emotionele beleving van het gezicht.

Tessa Dongelmans