Duitse onderzoekers hebben door middel van hersenscans gekeken naar de verschillen in de hersenen tussen mensen die in de stad wonen en mensen die op het platteland wonen. En daar zijn opmerkelijke vondsten uitgekomen.

De onderzoekers hebben voornamelijk gekeken naar de het limbisch systeem. Dit is een groep hersengebieden die heel belangrijk zijn voor het beleven van emoties. Ze lieten de proefpersonen, mensen uit de stad en mensen van het platteland, stressvolle rekensommen maken. Er bleek dat het limbisch systeem van mensen die in de stad wonen, heftiger reageerde op de stressvolle situatie. Ook werd er gevonden dat hoe langer iemand in de stad woont, hoe groter de kans is dat er een heftige reactie in de hersenen is te zien.

De onderzoekers denken dat deze resultaten waarschijnlijk iets te maken hebben met het feit dat er in de stad meer mensen met schizofrenie en een depressie wonen. Dit kan een onderliggend mechanisme zijn voor het ontstaan voor deze stoornissen.

Tessa Dongelmans