Onderzoekers uit canada hebben onderzocht hoe de hersenmassa van mensen is die zich slecht kunnen concentreren

Ze hebben door middel van een hersenscan gekeken naar de pariëtale hersenkwab. Dit is het gebieden boven en aan de zijkant van je hersenen. Dit gebied is belangrijk voor het verwerken van zintuiglijke informatie en het concentratievermogen.

Er bleek dat bij mensen die zich slecht kunnen concentreren, dit gebied een grote grijze hersenmassa heeft. Dit dat er bij deze personen in dit gebied naar verhouding heel veel grijze stof aanwezig is. Hoe het precies komt dat dit invloed heeft op de concentratie is nog onduidelijk. Maar er wordt vermoedt dat de hersenen een stuk minder efficiënt zijn wanneer er ‘te veel’ grijze stof is.

Tijdens je leven sterven er namelijk (vooral in het begin van je jeugd) veel grijze hersencellen af. Dit is om je hersenen efficiënter te maken en bepaalde hersengebieden meer specifiek. Wanneer er dus veel grijze cellen aanwezig zijn kan dit er wellicht voor zorgen dat het gebied minder efficiënt werkt. Zo zie je bijvoorbeeld ook bij kinderen (waarbij er nog relatief veel grijze massa aanwezig is) dat hun concentratie slechter is dan bij volwassenen.

Tessa Dongelmans