Uit onderzoek van Amerikaanse wetenschappers is gebleken dat delen van de hersenen in slaap kunnen vallen terwijl andere delen én de persoon zelf nog wakker zijn.

Het onderzoek is gedaan met ratten die extra lang werden wakker gehouden om te kijken wat het effect is op hun hersenactiviteit. De activiteit werd gemeten met sensoren die op hun kop werden geplaatst.

Er bleek dat wanneer de ratten behoorlijk slaap te kort hadden, bepaalde hersengebieden dezelfde activiteit lieten zien als wanneer de ratten lagen te slapen. Het lijkt er dus op dat die gebieden in een soort slaap modus raken om uit te kunnen rusten.

Het gebied dat ‘inslaap viel’ was de hersenschors. De hersenschors is een gebied dat betrokken is bij het probleemoplossend vermogen. Wanneer dit gebiedje in slaap valt kun je je voorstellen dat er meer fouten zullen worden gemaakt bij het oplossen van problemen.

De onderzoekers denken dat deze effecten ook optreden bij mensen met slaap tekort en dat dit verklaart waarom je dan daarom slechter presteert op bepaalde taken.

Tessa Dongelmans