“De linkerhersenhelft heeft betrekking op het analytische, rationele. Terwijl de rechterhersenhelft meer verantwoordelijk is voor een creatieve manier van denken. Doe de test en ontdek welke hersenhelft bij jou het beste is ontwikkeld.” Regelmatig vind je dit soort testjes in tijdschriften of op internet. Maar kloppen ze wel?

Vaak maken dit soort testjes een onderscheid tussen de linker hersenhelft die van de logica en het rationele denken is, en de rechter hersenhelft die zou zorgen voor creativiteit en muzikaliteit. Tegenwoordig wordt deze theorie als te simplistisch beschouwd en heeft men naar aanleiding van verschillende onderzoeken een andere theorie bedacht.

Er zijn een aantal manier waarop dit onderzoek wordt verricht. Ten eerste kan men gebruik maken van een MRI-scan waarmee wordt gemeten welke hersengebieden op een bepaald moment actief zijn. Daarnaast maakt men gebruik van ‘split-brain’ patiënten. Bij deze patiënten is het corpus callosum, de zenuwbundel die beide hersenhelften met elkaar verbindt, verwijderd om zo epileptische aanvallen te voorkomen of te verminderen. Omdat de hersenhelften hierdoor niet meer met elkaar kunnen communiceren kan er een duidelijker beeld worden gegeven van welke functie zich in welke hersenhelft bevindt.

Uit deze onderzoeken is geen duidelijke verdeling naar voren gekomen tussen functies van de hersenhelften. Integendeel, bij vrijwel elk proces zoals bijvoorbeeld taal en ruimtelijk inzicht zijn beide hersenhelften betrokken. Wel lijkt er een verschil tussen beide hersenhelften te zijn in de manier van het verwerken van de informatie. Zo lijkt de rechter hersenhelft wel iets van taal te begrijpen, maar is de linker hersenhelft bijvoorbeeld meer verantwoordelijk voor de grammaticale zinsopbouw.

Daarnaast werden er onderzoek gedaan met behulp van een letter bestaande uit andere kleine lettertjes. Bijvoorbeeld een S die bestaat uit F-jes. Hieruit bleek dat wanneer de proefpersoon zich richtte op de F-jes de linker hersenhelft actiever werd. Wanneer de proefpersoon zich richtte op het geheel, de S, werd de rechter hersenhelft actiever.

Al met al is er dus niet te zeggen dat bepaalde talenten of eigenschappen zich in een bepaalde hersenhelft bevinden. Wel is er verschil tussen beide hersenhelften in de manier van informatieverwerking. De linker hersenhelft lijkt meer op lokaal niveau te werken en de rechter hersenhelft meer op globaal niveau.

Tessa Dongelmans