Het stereotype is natuurlijk dat vrouwen véél emotioneler zijn dan mannen. Je ziet ze vaker huilen, ze praten er vaker over, ze zijn eerder emotioneel. Maar zijn ze werkelijk van binnen emotioneler dan mannen, of is het alleen het stereotype dat het zo doet laten lijken.

Emoties in de hersenen

Het limbisch systeem is het gebied dat toch voornamelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor emoties. Het is een systeem dat bestaat uit een aantal verschillende hersenstructuren zoals onder andere de hippocampus en de amygdala. Er wordt gedacht dat in het limbisch systeem de emoties als het ware worden gemaakt en dat deze informatie vervolgens naar andere hersengebieden wordt vervoerd. Bij emoties komen immers ook bepaalde gedachtes, lichamelijke reacties en gezichtsuitdrukkingen kijken.

Verschil mannen en vrouwen

Wanneer mannen en vrouwen naar een emotionele film werd laten kijken en zij door middel van apparatuur werden geobserveerd, bleek dat mannen en vrouwen eigenlijk gemiddeld even emotioneel werden van de film. Dat bleek bovendien ook uit de vragenlijsten die achteraf werden afgenomen. Dus waar komt dan het verschil vandaan?

Er is nu gebleken dat de verbindingen die het limbisch systeem maakt met andere gebieden verschillen bij mannen en vrouwen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de amygdala, die sterk geassocieerd wordt met angst en agressie, bij mannen meer verbonden is met de visuele cortex en een gebied dat vooral bewegingen coördineert. Deze gebieden zijn van belang bij het reageren op dingen die je om je heen ziet gebeuren.

Bij vrouwen is de amygdala meer verbonden met gebieden zoals de insula en de hypothalamus. Deze gebieden reguleren hormonen, bloeddruk, ademhaling en zijn dus meer gericht op wat er in het lichaam gebeurt. Daarnaast is er bij vrouwen een betere verbinding tussen het limbisch systeem en de prefrontale cortex. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat vrouwen veel meer praten over hun emoties.

Evolutie

Deze verschillen tussen mannen en vrouwen worden vanuit de evolutie verklaard. Vrouwen zouden bijvoorbeeld meer te maken hebben met ‘interne’ stressvolle gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld het krijgen van een kind. Terwijl mannen bijvoorbeeld meer de jagers waren. Het lijkt dat de hersenen zich hieraan hebben aangepast.

Conclusie

Vrouwen zijn dus niet emotioneler dan mannen. Door de andere verbindingen in hersenen reageren mannen en vrouwen alleen anders op de emoties. Daarnaast speelt het stereotype wat er heerst over mannen en vrouwen natuurlijk ook een grote rol. Mannen zullen misschien minder snel huilen omdat dit van hen verwacht wordt. Maar daarnaast verschilt het natuurlijk ook nog per persoon. De een is nou eenmaal wat emotioneler dan de ander.

Tessa Dongelmans