Hersenen zien gebarentaal als een aparte taal, net als wanneer je bijvoorbeeld Frans of Duits leert. Je leert gebarentaal als horende wel een stuk rommeliger dan wanneer je doof bent…

gebied van Broca

Uit hersenstudies met fMRI is gebleken dat verschillende gesproken talen op een andere manier in de hersenen zijn terug te vinden. De onderzoekers kwamen er achter dat een eerste en een tweede taal apart in het gebied van Broca zitten. Dit gebied houdt zich onder andere bezig met het fysieke gedeelte van een taal spreken, dus de mond en tong bewegingen. Het leren van een tweede taal is vaak veel lastiger. Dit komt niet omdat de persoon moeite heeft met het begrijpen, maar omdat vooral het uitspreken van de taal lastig blijft.

zelfde hersengebieden actief

Bij mensen die gebarentaal gebruiken en mensen die een gesproken taal gebruiken worden vrijwel dezelfde hersengebieden actief. Er zijn wel een aantal verschillen te vinden, maar dat komt doordat gebarentaal een visuele taal is en een gesproken taal auditief is. En bij gebarentaal gebruik je natuurlijk je handen waardoor er ook veel gebiedjes actief worden die te maken hebben met het maken en het verbeelden van deze bewegingen.

rommelig

Wat wel opmerkelijk is, is dat wanneer een horend persoon gebarentaal gaat leren en gebruikt, de hersenactiviteit veel rommeliger is dan bij een doof persoon die gebarentaal gebruikt. Bij dove mensen is de activiteit veel specifieker en daarom blijft het voor een horend persoon moeilijker om gebarentaal te leren.
Wanneer je dus gebarentaal of een gesproken taal als tweede taal gaat leren, blijft dit gewoon lastiger om te gebruiken dan je eerste taal. Dit heeft vooral te maken met de motorische kant van het gebruiken van een taal. Voor de rest is de taalverwerking in de hersenen vrijwel hetzelfde en blijft het dus gewoon en kwestie van oefenen!

Tessa Dongelmans