In je hersenen heb je een gebied dat verantwoordelijk is voor horen. Dit is de auditieve cortex en die zit ongeveer ter hoogte van je oren. Wanneer je doof bent komen er geen signalen in dit gebied terecht, want het gaat immers in de oren al fout. Bij dove mensen is de auditieve cortex echter gewoon in gebruik.

Kijken met je cortex

Uit onderzoek is gebleken dat dove mensen een beter zicht hebben. Vooral voor dingen die in de periferie (aan de rand) van het gezichtsveld plaatsvinden. Nu hebben onderzoekers met behulp van doof geboren katten gekeken waarom je een beter zicht hebt als je doof bent. De onderzoekers zorgden ervoor dat een stukje van de auditieve cortex onderkoeld werd. Er bleek dat de katten hierdoor hun extra goede zicht verloren! Of terwijl, stukjes van de auditieve cortex gaan zich bezig houden met kijken en zorgen ervoor dat dove mensen beter zien!
Of deze verschuiving van functie in de hersenen plaatsvindt tijdens het opgroeien of al tijdens de zwangerschap gebeurt is nog niet duidelijk.

De hersenen doen dus hun best om alle hersengebieden zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Daarnaast denkt men ook dat er een belangrijk evolutionair nut meespeelt. Zo is het bijvoorbeeld voor een doof persoon heel erg handig als hij of zij iets van ver weg al kan aan zien komen aangezien hij of zij het niet kan horen.
Waar ook onderzoek naar is gedaan is de manier waarop de hersenen taal verwerken. Er bleek dat bij dove mensen die gebarentaal gebruiken, dezelfde hersengebieden actief worden als bij mensen die een gesproken taal gebruiken.

Tessa Dongelmans