In Nederland heeft waarschijnlijk 3.6% van de kinderen op het basisonderwijs dyslexie. Deze kinderen ervaren moeite met het lezen en spellen van woorden, wat een grote invloed kan hebben op de schoolprestaties. Overigens staat dyslexie los van intelligentie. Daarnaast lijkt dyslexie ook erfelijk te zijn aangezien 50% van de jongens met een vader met dyslexie er zelf ook last van hebben. Maar wat gebeurt en nu precies in de hersenen bij iemand met dyslexie?

Taalverwerking

Om deze vraag te beantwoorden moet er eerst beter worden gekeken naar hoe taal nu precies in elkaar zit en hoe het in de hersenen wordt verwerkt. Taal wordt namelijk op twee niveaus in de hersenen verwerkt. Het hoge niveau houdt zich onder andere bezig met de betekenis van woorden, de opbouw en structuur. Het lage niveau houdt zich bezig met de fonologie, het kijken naar de kleinste betekenisvolle onderdelen van een woord. Deze onderdelen heten fonemen. Niet alleen de letters van het alfabet zijn fonemen, maar ook letters die op een andere manier worden uitgesproken zijn een foneem. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen de ‘a’ in ‘bak’ en de ‘a’ in ‘creditcard’. Wanneer iemand op normale snelheid spreekt kunnen er wel 10-12 fonemen per seconde worden gebruikt.

Wanneer iemand spreekt wordt de fonologie automatisch toegepast. Echter, wanneer iemand leest gebeurt dit niet automatisch en moet de persoon beseffen dat de letters op papier overeenkomen met de fonemen uit de gesproken taal. Uit onderzoek is nu gebleken dat dit besef bij mensen met dyslexie voor een groot deel mist.#### Neurologisch onderzoek Met behulp van fMRI is er gekeken bij mensen met dyslexie welke hersengebieden bij dit probleem betrokken zijn. Er is gebleken dat de taalgebieden aan de voorkant van de linkerhersenhelft, minder actief zijn en dat de taalgebieden aan de achterkant van de linkhersenhelft juist actiever zijn. Waarschijnlijk is er een slechte verbinding tussen de voor- en achterkant van de linkerhersenhelft en is dit de oorzaak van dyslexie.

Ondanks dat je niet kunt genezen van dyslexie kan er vaak wel door middel van oefening voor worden gezorgd dat het niveau van lezen beter wordt. Hierbij wordt er ook gekeken naar wat voor die persoon de beste manier is om, om te gaan met het probleem en welke hulpmiddelen goed bij hem of haar passen. Aangezien angst en stress een negatieve invloed hebben op dyslexie kan het verbeteren van het zelfvertrouwen van iemand met dyslexie al positieve gevolgen voor de prestaties hebben.

Tessa Dongelmans