Je hoort wel eens dat mannen wel 1 keer per minuut aan seks denken. Maar ook vrouwen zouden ongeveer 35 keer per dag aan seks denken. Of dit werkelijk zo is, is maar de vraag. Maar het is duidelijk dat er wel degelijk verschillen zijn in seksueel gedrag tussen mannen en vrouwen.

Hormonen

Een belangrijk verschil is de hoeveelheid en de soort hormonen in de hersenen van vrouwen en mannen. De hormonen beïnvloeden niet alleen de manier waarop het lichaam en de hersenen zich ontwikkelen, maar ze beïnvloeden ook het (seksuele) gedrag dat mensen vertonen. Zo zijn bijvoorbeeld testosteron en oestrogeen twee van deze belangrijke hormonen. Testosteron komt in hogere mate in mannen voor (maar dus ook in vrouwen) en oestrogeen in grotere mate bij vrouwen. Het effect van deze hormonen is verder onderzocht door bijvoorbeeld extra testosteron toe te dienen bij vrouwen. Het bleek dat deze vrouwen veel vaker dan normaal dachten aan seks en zin hadden in seks. Dit verklaart wellicht waarom mannen dus vaker aan seks denken.

Verschillen in hersengebieden

Ook in hersengebieden die belangrijk zijn voor seksueel gedrag is er verschil te vinden tussen mannen en vrouwen. Zo is bijvoorbeeld een deel van de hypothalamus (een kleine klier midden in je hersenen) bij mannen groter. Dit verschil in grootte ontstaat vooral doordat het gebied tijdens de zwangerschap wel of niet wordt blootgesteld aan testosteron.

Ook is er naar de hersenactiviteit van de amygdala bij mannen en vrouwen gekeken. De amygdala is een gebied dat actief wordt bij bepaalde ‘spannende gebeurtenissen’ (variërend van een vrolijke gebeurtenis, tot een hele angstige situatie). De mannen en vrouwen werden gevraagd naar erotische afbeeldingen te kijken. Zowel de mannen en vrouwen gaven aan dit opwindend te vinden, maar alleen bij de mannen was er een verhoogde activiteit in de amygdala en de hypothalamus te vinden. De onderzoekers denken dat dit er voor zorgt dat mannen van nature een grotere sex-drive hebben.

Nu blijft het natuurlijk lastig om te zeggen of alle verschillen in de hersenen tussen mannen en vrouwen aangeboren zijn, of dat het ontstaan door bepaald aangeleerd gedrag. Maar hier wordt nog volop onderzoek naar gedaan

Tessa Dongelmans