Je hersenen zijn eigenlijk één grote verzameling van neuronen die van het ene hersengebiedje naar het andere gaan. Zo vindt er non stop uitwisseling van informatie plaats. Hoe gebeurt dit eigenlijk tussen je beide hersenhelften?

Je hersenen bestaan uit twee helften die hemisferen worden genoemd. Beide hemisferen hebben dezelfde opbouw, maar hebben ook allebei hun voorkeuren. Zo wordt bijvoorbeeld taal bij de meeste mensen voornamelijk aan de linkerkant verwerkt. Maar deze voorkeur betekend niet dat de rechterhemisfeer er niets over te zeggen heeft. Beide hemisferen zijn constant met elkaar aan het communiceren. Dit is ook wel nodig want het merendeel van de sensorische informatie aan de linkerkant van je lichaam komt in je rechter hemisfeer terecht en visa versa. Uitwisseling van informatie is dus van groot belang.

Het communiceren gebeurt via het copus callosum. Dit is een bundel van zenuwuitlopers (axonen) die beide hemisferen met elkaar verbindt. Er lopen ongeveer 200 tot 250 miljoen axonen door deze bundel heen. Om elke axon zit een laagje myeline wat voor een snelle verplaatsing van het elektrische signaal zorgt en wat er voor zorgt dat de bundel een witte kleur heeft.

De hemisferen kunnen op twee manieren met elkaar verbonden worden. Er kunnen homotope gebieden met elkaar worden verbonden, wat wil zeggen dat gebieden op dezelfde plek in de linker- en rechterhemisfeer met elkaar worden verbonden. Ook kunnen er heterotope gebieden met elkaar worden verbonden. Dit betekent dat bijvoorbeeld een dat een neuron vanuit de linker frontale kwab met het linker motorische gebied is verbonden maar ook met het motorische gebied in de rechterhemisfeer.

Tijdens de eerste vijf tot tien jaar van je leven wordt het corpus callosum langzamerhand volwassen. In het begin zijn er veel meer axonen aanwezig dan nodig. Over de tijd blijven alleen de beste verbindingen tussen de hemisferen over en sterft de rest af. Omdat dit een aantal jaar duurt voordat het voltooid is kun je bij jonge kinderen een paar dingen herkennen die erop duiden dat het corpus callosum nog niet volwassen is. Zo zullen bijvoorbeeld kinderen van ongeveer drie jaar moeite hebben met het verschil voelen tussen twee verschillende stofjes die ze elk in één hand houden.

Vroeger werd het corpus callosum als laatste redmiddel voor ernstige epilepsie patiënten chirurgisch doorgesneden. Deze mensen blijken nog behoorlijk goed instaat te zijn om te functioneren. Lees het stukje Splitbrain voor meer informatie over dit onderwerp.

Tessa Dongelmans